Rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę adwentu, która przypada między 
27 listopada a 3 grudnia, kończy się ostatnią niedzielą w Okresie zwykłym, w Uroczystość Chrystusa Króla.
[ Czytaj ]